Art Bookshop Ireland

Past/úir ó Black Church Print Studio

ar January 12, 2020

Seoladh 6pm Déardaoin 16 Eanáir
Rith 17-31 Eanáir
Ag Tionscadal na Leabharlainne
Uaireanta an Ghailearaí Dé Máirt - Dé Sathairn 12-6pm

Féarach á coimeád ag Leah Corbett, faighteoir Gradam Coimeádaí Nua na hEaglaise Duibhe 2019.

San am atá thart / san am atá thart tugann sé saothar cúigear ealaíontóirí le chéile – Hayley Gault, Catriona Leahy, Dorothy Smith, Ronan Smyth agus Katie Watchorn. Tríd an dealbhóireacht, péinteáil, déanamh priontaí agus téacs, scrúdaíonn an taispeántas seo gnéithe de shaol na tuaithe in Éirinn agus leagann sé béim ar cheisteanna a bhaineann le féiniúlacht na tuaithe. Trí aird a tharraingt ar oidhreacht thábhachtach agus ar chultúr ábhartha na talmhaíochta agus na ceardaíochta, scrúdaíonn an taispeántas bealaí inar athraigh traidisiúin an ama atá thart chun an tsochaí chomhaimseartha a léiriú. Suite i gcomhthéacs thírdhreach uirbeach Bhaile Átha Cliath, iarrann an chodarsnacht seo breithniú ar conas is féidir le pobail tuaithe a bhféiniúlacht ar leith a choinneáil i bhfianaise próisis dhomhanda a d’fhéadfadh a bheith aonchineálach.

Launch 6pm on Thursday 29th February 2024 at The Library Project
Running 29 February-31 March

ar February 22, 2024

Launch 6pm on Thursday 8th February 2024 at The Library Project

ar February 11, 2024

Launch 6pm Fri 16 February

ar January 21, 2024

Black Church Emerging Curator Exhibition 2024 opens on the 12th January

ar January 05, 2024

Seoladh 6pm Déardaoin 7 Nollaig ag Tionscadal na Leabharlainne

ar November 21, 2023

Seoladh 6pm 19 Deireadh Fómhair 2023

ar September 21, 2023
AR AIS GO BARR