Art Bookshop Ireland

New Irish Works 2023-2024: No Country For Young Men, Martin Seeds

ar November 21, 2023

Seoladh 6pm Déardaoin 7 Nollaig
Rith 8-24 Nollaig
Ag Tionscadal na Leabharlainne , 4 Sráid Barra an Teampaill, D02 YK53.

Leanann an tsraith New Irish Works 2023-24 ag The Library Project i mí na Nollag le cleachtas Martin Seeds.

Caitheann ‘No Country For Young Men’ súil siar, trí leithreasú, ar shraith portráidí a aimsíodh i mbliainiris scoile i mBéal Feirste ó 1965. Tráth a bhí ann, cúpla bliain sular cuireadh tús le “Na Trioblóidí”, nuair a bhí teannas polaitiúil ag dul i méid i dTuaisceart Éireann. agus trioblóid a bhí brewing. Cuireann gníomh leithreasaithe Seeds na portráidí scoile seo ó na 1960idí isteach inár láthair faoi láthair, agus ón taobh stairiúil atá againn iarrtar orainn machnamh a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag coinbhleacht fhoréigneach a mhairfeadh ar feadh 30 bliain ar shaol daoine aonair i dTuaisceart Éireann.

Cad a tharlóidh de na buachaillí seo, dá n-óige agus dá gcuid mianta leochaileacha, de réir mar a thiteann scáth na staire thar a saolta? Ní hé an t-am atá thart atá i láthair go hainnis sna portráidí humhal seo, ach an todhchaí chorrach, éiginnte, chorrach .
—Sean O Hagáin

Taispeántar na portráidí aimsithe mar phriontaí móra i socrú daingean. Déanann gach portráid mhéadaithe áibhéil leaththoinn na buníomhá, rud a fhágann nach mbíonn na portráidí chomh so-aitheanta de réir mar a thagann an breathnóir níos gaire. Tá gach portráid de bhuachaill scoile gan ainm d’aon ghnó chun a chinntiú go ndéantar na portráidí a mheas le chéile, agus chun a chur in iúl go raibh tionchar ag ‘Na Trioblóidí’ ar shaolta gach duine óg.

Ealaíontóir agus oideachasóir é Martin Seeds. Ag tarraingt ar a thaithí ar fhás aníos i dTuaisceart Éireann, déanann a chleachtas iniúchadh ar eispéiris chontrártha na féiniúlachta, na staire agus an chultúir. Is téamaí iad insintí pearsanta, an gaol le háit, an pholaitíocht agus an choimhlint a thagann chun cinn arís agus arís eile ina shaothar.

Faigh tuilleadh eolais faoina chuid oibre ag martinseeds.com

Launch 6pm on Thursday 29th February 2024 at The Library Project
Running 29 February-31 March

ar February 22, 2024

Launch 6pm on Thursday 8th February 2024 at The Library Project

ar February 11, 2024

Launch 6pm Fri 16 February

ar January 21, 2024

Black Church Emerging Curator Exhibition 2024 opens on the 12th January

ar January 05, 2024

Seoladh 6pm Déardaoin 7 Nollaig ag Tionscadal na Leabharlainne

ar November 21, 2023

Seoladh 6pm 19 Deireadh Fómhair 2023

ar September 21, 2023
AR AIS GO BARR